Menu

Systemy sygnalizacji pożaru

Systemy sygnalizacji pożarowej w każdym obiekcie stanowią serce zabezpieczeń przeciwpożarowych. To one sterują wszystkimi urządzeniami przeciwpożarowymi wypełniając scenariusz pożarowy ustalony przez projektanta obiektu, rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Umożliwiają wykrycie pożaru w jego wczesnej fazi i poinformowanie o nim właściciela obiektu, ochronę bądź Państwową Straż Pożarną.

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę obejmującą:

  • wykonanie projektu systemu sygnalizacji pożarowej wraz z uzgodnieniem rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
  • montaż systemu
  • przygotowanie dokumentacji do odbioru (dla firm ubezpieczeniowych)
  • konserwację nowych i istniejących systemów, konfigurację dopasowaną do wymagań inwestora
  • modernizację systemów

Zapewniamy pełną sprawność systemów, niezawodność działania. Prowadzimy szkolenia dla użytkowników obiektu.

Współpracujemy z nastęującymi producentami:

  


Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń pożarowych

Świadczymy usługi jako rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń pożarowych na terenie całego kraju.

więcej